White Pro

White Pro

White Pro

Poludisperziona boja za unutrašnje radove

Šifra artikla: 23401005 - White Pro
Karakteristike

Poludisperzivna bela boja za unutrašnje zidove. Namenjena je za dekoraciju i zaštitu unutrašnjihpovršina betona, maltera, cigle i salonita. Ekonomičan proizvod jednostavan za primenu. 

Sasatav: sintetička disperzivna veziva, pigmenti, punila i aditivi.

Priprema i nanošenje

Podloga mora biti suva i oštećena od prašine, masnoća i soli. Pre prvog bojenja površinu premazati akrilnom podlogom 1:8. Nanosi se razređivačem vodom na suvu, čistu i prethodnu pripremljenu podlogu četkom, valjkom ili pištoljem. Sušenje između slojeva najmanje 2 sata.

Dodatne informacije
Potrošnja: 6-8m2/l
Skladištenje
U originalnoj ambalaži na temperaturi od +5°C do +30°C. ČUVATI OD SMRZAVANJA!
Rok upotrebe

18 meseci od datuma označenog na ambalaži. VOC podkategorija i granična vrednost A(a) - Mat premazi za unutrašnje zidove i tavanice.

Premazi na bazi vode. (WB) Proizvod sadrži max.30 g/l

Pakovanje
5L, 15L
Transportno pakovanje
1/60pal, 1/24pal